Gebruiksaanwijzingen


Wanneer u voor de eerst keer met een gemotoriseerde parkeerhulp gaat 
werken, adviseren wij u de volgende punten met aandacht door te lezen.

  • Oefen op een terrein dat vrij is van geparkeerde auto's en/of andere obstakels.
  • Wanneer men de aandrijfrollen aanbrengt, let er dan op dat er geen steentjes of andere scherpe voorwerpen zich tussen de aandrijfrollen en de banden bevinden.
  • Zorg dat men niet te ver van de caravan verwijderd staat om, indien nodig, direct in te kunnen grijpen, een afstand van 4 meter is voldoende.
  • Bij storingen onmiddellijk het systeem door middel van de hoofdschakelaar uitschakelen en de handrem aantrekken.
  • In het geval de caravan naar beneden verplaatst gaat worden, let er dan op dat de dissel naar beneden is gericht. Dit bevordert de stabiliteit van de caravan tijdens het rijden en het voorkomt slingeren en/of omslaan van de caravan.
  • De caravan parkeerhulp is geen parkeerrem. Als de caravan op zijn plek staat, trek dan eerst de handrem aan en breng de aandrijfrollen terug naar hun beginstand.
  • Zorg ervoor dat de wielen geblokkeerd zijn.
  • Berg de handzender goed en droog op en houdt het buiten het bereik van kinderen.
  • De caravan kan nooit met aangedrukte aandrijfrollen gesleept worden, dit kan schade aan de aandrijfrollen en/of banden veroorzaken.
  • Berg uw eigendommen zoals fotocamera, laptop en digitale afspeelapparatuur niet op in dezelfde ruimte als de elektronische ontvanger of dicht bij de bedrading daarvan. Het magnetische veld wat veroorzaakt wordt door het systeem kan uw apparatuur beschadigen.